W dniu 31 października br. wyznaczam dla pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi godziny pracy 7:30 - 12:00 z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Rektor Akademii Pomorskiej
dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski

Cała treść Pisma okólnego nr R.022.10.17

Informuję o wypłacie świadczenia związanego z wypoczynkiem świątecznym pracowników i emerytów/rencistów Akademii Pomorskiej. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przekazanie wypełnionego wniosku do Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych do 01.12.2017r. (druk wniosku i nowa tabela dofinansowań na stronie PRACOWNICY /Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych/Formularze dotyczące Spraw Socjalnych.
Kierownik Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych
Małgorzata Matysek

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia dla Pani Ewy Marciniak z Instytutu Matematyki naszej Uczelni
z powodu śmierci Teścia
składają Rektor, Senat, Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Matematyki oraz cała społeczność akademicka.

Zaproszenie na 12. posiedzenie XV kadencji Senatu Akademii Pomorskiej w Słupsku, które odbędzie się 25 października 2017r. (środa) o godzinie 10:00 w Sali Senatu przy ul. Bohaterów Westerplatte 64 (IIp. sala nr 302)

Zaproszenie