Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia dla Pana dra Tomasza Pączka z Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego naszej Uczelni
z powodu śmierci Teściowej
składa Rektor, Senat oraz cała społeczność akademicka.

W dniu 31 października br. wyznaczam dla pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi godziny pracy 7:30 - 12:00 z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Rektor Akademii Pomorskiej
dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski

Cała treść Pisma okólnego nr R.022.10.17

Informuję o wypłacie świadczenia związanego z wypoczynkiem świątecznym pracowników i emerytów/rencistów Akademii Pomorskiej. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przekazanie wypełnionego wniosku do Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych do 01.12.2017r. (druk wniosku i nowa tabela dofinansowań na stronie PRACOWNICY /Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych/Formularze dotyczące Spraw Socjalnych.
Kierownik Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych
Małgorzata Matysek

Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia dla Pani Ewy Marciniak z Instytutu Matematyki naszej Uczelni
z powodu śmierci Teścia
składają Rektor, Senat, Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Matematyki oraz cała społeczność akademicka.