ul. Arciszewskiego 22A
76-200 Słupsk

(budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego)

Kierownik Sekcji- pokój 31 
Biuro Sekcji Funduszy Zewnętrznych - pokój 31

Kierownik Sekcji:

mgr Emilia Simonowicz
tel.: 59 84 05 328 wew. 328
e-mail: emilia.simonowicz@apsl.edu.pl

Biuro Sekcji Funduszy Zewnętrznych:

mgr Anna Deryło - specjalista
mgr Magdalena Blazer - specjalista
mgr Aleksander Dańczak- specjalista

tel. / fax: 59 84 00 513 wew. 232 
e-mail: biurofunduszy@apsl.edu.pl