W związku z organizacją II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Edukacja Równościowa. Wyzwania – Potrzeby – Możliwości w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej AP w Słupsku, ogłaszam dla studentów wszystkich lat i kierunków studiów godziny dziekańskie w dniu 25 kwietnia 2017 r. w godz. 11.00 – 14.00.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon