W związku z zebraniem otwartym z kandydatem na Prodziekana WFH oraz wyborami na stanowisko Prodziekana WFH ogłaszam w dniu 8 listopada 2017 r.  godziny dziekańskie od 12.00 do 15.00

[Zarządzenie Dziekana]

 

Dziekan WFH

dr hab., prof. nadzw. Daniel Kalinowski 

Zapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych" na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do  wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) - zarówno do tych,  którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem  seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi  sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany  studenckiej. Badanie jest anonimowe.
Aby wziąć udział w badaniu, kliknij w link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg

W związku z organizacją w holu Wydziału Filologiczno-Historycznego absolutorium absolwentów Akademii Pomorskiej ogłaszam w dniu 8 czerwca 2017r. godziny dziekańskie od godz. 9:00 do godzi. 14:00
Zarządzenie dotyczy studentów studiów pierwszego i studiów drugiego stopnia odbywających zajęcia w budynku przy ul. Arciszewskiego 22a.

Pełna treść Zarządzenia nr 5/2017

W związku z przyznaniem Wydziałowi Filologiczno-Historycznemu dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badan naukowych w roku 2017 służących rozwojowi naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w wysokości 59 500 zł, Dziekan WFH ogłasza konkurs na granty wydziałowe dla naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (GWMN).
Termin składania wniosków konkursowych: 31 maja 2017.

Szczegóły w zakładce Biura ds. Nauki

Informacja