Zawiadomienie

Recenzaj dr hab.prof. UG Elżbieta Mikiciuk

Recenzja prof. dr hab. Andrzej de Lazari

Dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku uprzejmie zawiadamia, że 8 marca 2017 r. (środa) o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału pokój 59 ul. Arciszewskiego 22a odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Landmanna.

Tytuł rozprawy: Współpraca wywiadowcza Odziału II Sztabu Głównego (Generalnego) ze służbami informacyjnymi innych państw w latach 1921-1939

Promotor : prof. zw. dr hab. Piotr Kołakowski 

Recenzenci: dr hab. prof. UG Piotr Niwiński Uniwersytet Gdański

                  dr hab. prof. UAM Michał Jarnecki Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Zawiadomienie

Recenzja dr hab. prof. UG Piotra Niwińskiego Uniwersytet Gdański

Recenzja dr hab. prof. UAM Michała Jarneckiego Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu