Dziekan Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego oraz Komisja Doktorska WMP Akademii Pomorskiej w Słupsku uprzejmie zawiadamiają, że dnia 21 lutego 2017r. o godz. 10:00 w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22b w sali posiedzeń Rady Wydziału (pokój nr 8) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Pałczyńskiej-Guguły na temat: "Kształtowanie się mechanizmów reakcji antyoksydacyjnych oraz wybranych parametrów biochemicznych w różnych stadiach rozwojowych troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.)

 

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Natalia Kurhaluk Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku

Promotor pomocniczy: dr Halyna Tkachenko Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Recenzenci:

prof. dr hab. Paweł Brzuzan Katedra Biotechnologii w Ochronie Środowiska, Wydział Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

dr hab., prof. nadzw. Igor Zubrzycki Instytut Biologii i Ochrony Środowiska Akademii Pomorskiej w Słupsku

Pełny tekst zawiadomienia

Recenzja 1

Recenzja 2

Streszczeie pracy doktorskiej


1. Dr hab. prof. nadzw. Andrzej Icha – przewodniczący

2. Prof. zw. dr. hab. Oleg Aleksandrowicz

3. Dr hab. inż. Prof. nadzw.Aleksander Astel

4. Dr hab. prof. nadzw. Tomasz Hetmański

5. Dr hab. prof. nadzw. Natalia Kurhaluk

6. Dr hab. prof. nadzw. Jolanta Morozińska-Gogol

7. Prof. zw. dr hab. Zbigniew Mudryk

8. Dr hab. inż. prof. nadzw. Zbigniew Osadowski

9. Dr hab. prof. nadzw. Mykolay Ovcharenko

10.Dr hab. prof. nadzw. Zbigniew Sobisz

 

Sekretarz: dr Agnieszka Parzych