prof. Zbigniew Osadowski

REKTOR
AKADEMII POMORSKIEJ

dr hab. inż., prof. nadzw. Zbigniew Osadowski

Główne kompetencje Rektora: kieruje działalnością Uczelni i reprezentuje ją na zewnątrz,
jest przełożonym wszystkich pracowników i studentów Uczelni
Dyscyplina: biologia
Specjalność: geobotanika, ochrona przyrody

Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
tel.: (059) 84 05 930
e-mail: rektor@apsl.edu.pl

 prof. Danuta Gierczyńska  

PROREKTOR
DS. KSZTAŁCENIA I STUDENTÓW

dr hab. prof., nadzw. Danuta Gierczyńska

Kompetencje: nadzór i koordynacja procesu dydaktycznego i działań studenckich
Dyscyplina: nauki filologiczne
Specjalność: komparatystyka literacka, literaturoznawstwo rosyjskie

Kontakt: ul. Bohaterów Westerplatte 64, 76-200 Słupsk
tel.: (059) 84 05 940
e-mail: danuta.gierczynska@apsl.edu.pl

 prof. Aleksander Astel  

PROREKTOR DS. NAUKI

dr hab. inż., prof. nadzw. Aleksander Astel 

Kompetencje: nadzór i koordynacja rozwoju naukowo-badawczego uczelni oraz międzynarodowej współpracy naukowej
Dyscyplina: chemia
Specjalność: monitoring i analityka chemicznych zanieczyszczeń środowiska

Kontakt: 76-200 Słupsk ul. Bohaterów Westerplatte 64
tel.: (059) 84 05 946
e-mail: aleksander.astel@apsl.edu.pl

 

KANCLERZ

 mgr inż. Sławomir Ziemianowicz

Kompetencje: nadzór i koordynacja pracy administracji uczelni oraz realizacja inwestycji

Kontakt: 76-200 Słupsk ul. Arciszewskiego 22a
tel.: (059) 84 05 327
e-mail: kanclerz@apsl.edu.pl