Osiedle Akademickie
ul. Arciszewskiego 22a
76-200 Słupsk

Uwaga:

 

Organizacja i kwaterowanie w DS studentów i pracowników

Oferta komercyjna dla gości spoza uczelni

Kierownik OSIEDLA AKADEMICKIEGO

mgr inż. Krzysztof Asztemborski – Dom Studenta nr 3 pok. 2
tel. (59) 84 05 438
e-mail: osiedle@apsl.edu.pl

DOM STUDENTA NR 1
Z-ca kierownika Osiedla Akademickiego
Mariola Makos
tel. (59) 84 05 384
e-mail: ds1@apsl.edu.pl
Portiernia
tel. (59) 84 05 310

DOM STUDENTA NR 3
Specjalista ds. Adminstracji DS. 3
mgr Marlena Żyła
tel. (59) 84 05 367
e-mail: ds3@apsl.edu.pl
Portiernia
tel. (59) 84 05 366

DOM STUDENTA NR 4
Specjalista ds. Administarcji DS4
mgr Magdalena Falkowska
tel. (59) 84 05 377
e-mail: ds-4@apsl.edu.pl
Portiernia
tel. (59) 84 05 369

Specjalista ds. technicznych i zaopatrzenia
Zbigniew Bronk – Dom Studenta nr 3 pok. nr 2
tel. (59) 84 05 367
e-mail: zbigniew.bronk@apsl.edu.pl