Szanowni Państwo,
W imieniu naszych partnerów zapraszamy do współpracy przy realizacji projektu EFS, który rozpoczynamy na terenie województwa pomorskiego.

Poszukujemy osób/firm/organizacji, które chciałyby zaangażować się w działaniach przy projekcie (rekrutacja, przeprowadzenie form wsparcia). Chętnie zlecimy większość działań projektowych ale nie wykluczamy też współpracy w mniejszym zakresie.

Na początek najważniejszym etapem jest rekrutacja uczestników do projektów. Jeśli w tym etapie nasza współpraca sprawdzi się, to już połowa sukcesu za nami i możemy działać dalej.
Grupa docelowa projektu to 60 osób młodych w wieku 15-29 lat z grupy NEET z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, biernych zawodowo, zamieszkujących w woj. pomorskim.

W projekcie mamy zaplanowane następujące wsparcie:
1) Poradnictwo zawodowe i Indywidualny Plan Działania (8h/osobę x 60 osób).
2) Zajęcia aktywizujące z doradcą zawodowym (36h/grupę x 5 grup).
3) Szkolenia zawodowe ukierunkowana na zdobycie pracy w zawodach, w których jest największy deficyt na rynku pracy (wstępny zakres: Elektromonter, Grafik komputerowy, Kardy i płace z programem Płatnik, Telemarketer; wymiar: 120-150h/grupę x 5 grup).
4) 3-miesięczne staże zawodowe.
5) Pośrednictwo pracy (10h/osobę x 60 osób).
6) Przewidujemy zatrudnienie Asystentów Osób Niepełnosprawnych i pełnoetatowego psychologa.

Uczestnicy mają zapewnione:
1) Zwroty kosztów dojazdów.
2) Catering na zajęciach.
3) Stypendia szkoleniowe za udział w szkoleniach.
4) Stypendia stażowe.
5) Wyprawki stażowe.

Gdyby byli Państwo zainteresowani współpracą (rozpoczynając od rekrutacji uczestników – to etap kluczowy) to zapraszamy do kontaktu. W najbliższych dniach chętnie się spotkamy i omówimy możliwości współpracy.

W odpowiedzi poprosimy o przesłanie informacji o:
- przewidywanych działaniach, jakich mogliby się Państwo podjąć i na jakim terenie woj. pomorskiego (poza rekrutacją, która jest działaniem podstawowym),
- ogólnej ofercie Państwa podmiotu,
- posiadanej przez Państwa bazie (sale, wyposażenie, kadra, itp.).

Zapraszamy do współpracy!