Sprawy merytoryczne - dr Anna Koprowicz
Godziny przyjęć:  w każdą środę od 9.20 do 10.20 przy. ul.Westerplatte 64, p.043


Sprawy formalne - mgr Bogusława Medwid
Godziny przyjęć:  poniedziałek - piątek, w godz. od 9.00 do 15.00 przy. ul.Westerplatte 64, p.321, tel. 59 84 05 940

 

Do zadań koordynatora ds. osób niepełnosprawnych należy:

 1. podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości uczestniczenia w procesie kształcenia studentów z niepełnosprawnością,
 2. pomoc doraźna w zakresie rozwiązywania problemów niepełnosprawnych studentów,
 3. zapewnianie – w miarę możliwości – dostępu do odpowiedniego sprzętu studentom z niepełnosprawnością,
 4. udzielanie pomocy studentom niepełnosprawnym w organizacji praktyk zawodowych,
 5. udzielanie wsparcia pracownikom administracyjnym i dydaktycznym, pracującymi ze studentami z niepełnosprawnością,
 6. organizowanie i udział w konferencjach warsztatach, seminariach poświęconych problematyce niepełnosprawności,
 7. aktywizacja studentów niepełnosprawnych poprzez zachęcanie ich do udziału w życiu społeczności akademickiej uczelni,
 8. działania na rzecz integracji studentów z niepełnosprawnością w środowisku akademickim poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, również z potencjalnymi pracodawcami, doradcami zawodowymi itp.
 9. współpraca z samorządami i organizacjami zewnętrznymi o podobnym profilu w zakresie działań na rzecz studentów z niepełnosprawnością,
 10. reprezentowanie interesów studentów niepełnosprawnych przed organami uczelni,
 11. przedkładanie Rektorowi corocznego sprawozdania z podejmowanych działań w terminie do dnia 30 września,
 12. usługi doradcze w zakresie psychologii, doradztwa zawodowego.

Na terenie kampusu Uczelni przy ul. Spacerowej 1 DS 4 p.3 w każdy czwartek od godz. 17.00 - 18.30
Konsultacje prowadzi psycholog z poradni psychologiczno - pedagogicznej mgr Jolanta Łaćwik - Kowalczuk

Więcej informacji:

Kierownik Biura ds. Kształcenia i Studentów
mgr Bogusława Medwid
ul. Bohaterów Westerplatte 64, p. 321
Telefon: 59 84 05 940
e-mail: boguslawa.medwid@apsl.edu.pl