niepelnosprawni poronin 2017

Jeśli jesteś osobą, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności i której wiek nie przekracza 29 roku życia, zapraszamy Ciebie na staże 3 i 4-miesięczne. Oferujemy staż oraz doradztwo zawodowe (praca zdalna przez Internet); istnieje tu możliwość wskazania miejsca stażowego (jeżeli jesteś uczestnikiem jakieś organizacji czy warsztatów terapii zajęciowej, również tam możesz odbyć ten staż), a także możliwość wskazania doradcy zawodowego. Jest to dobra alternatywa, wybór stanowiska należy do Ciebie. Jeżeli jesteś zainteresowany/na i chętny/a, by uczestniczyć w tym projekcie, skontaktuj się ze mną: Nikola Walentrzak, tel:692289023

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Naszej Uczelni przypomina, że studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wszystkich roczników mają możliwość uczęszczania na zajęcia ruchowe przeznaczone wyłącznie dla nich. Prosimy chętnych, by zgłosili się do prowadzących w trakcie tych zajęć. Wspomniane ćwiczenia realizowane są w następujących dniach:

  •  poniedziałki godz. 16.45 – 18.15 – prowadzący mgr Marek Pasławski
  •  środy godz. 17.00 – 18.30 – prowadzący mgr Bronisław Siluk

W dniach 27.08.2017-1.09.2017 roku grupa studentów naszej Uczelni uczestniczyła w wyjeździe integracyjnym do Garczyna. Spotkanie zorganizowane zostało przez mgr. Marka Pasławskiego ze Studium Wychowania Fizycznego AP w Słupsku we współpracy z Koordynatorem ds. Studentów Niepełnosprawnych dr Anną Koprowicz, z Biurem ds. Kształcenia i Studentów naszej Uczelni oraz Klubem Uczelnianym AZS.