Zapraszamy studentów do odbioru decyzji stypendialnych dotyczących stypendiów socjalnych, specjalnych dla osób niepełnosprawnych. Decyzje zaczynamy wydawać od czwartku 23 listopada 2017r. w godzinach 9 - 14, pokój 320, ul. Bohaterów Westerplatte 64. Jednocześnie informujemy, że decyzje dotyczące stypendiów Rektora AP w Słupsku dla najlepszych studentów będą wydawane w grudniu. O dokładnym terminie poinformujemy Państwa w osobnej informacji.

Słupski Inkubator Technologiczny wraz z Miastem Słupsk rozpoczyna rekrutację do pilotażowego programu preakceleracyjnego „WySTARTuj w Słupsku”! Program ten to inicjatywa skierowana przede wszystkim do osób, które chciałyby rozpocząć własny biznes na terenie Słupska w nowoczesnych branżach technologicznych lub kreatywnych. Program ten jest skierowany także do młodych MSP, które działają na rynku krócej niż 12 miesiące i potrzebują wsparcia przy dalszym rozwoju.

Senat Akademii Pomorskiej Uchwała Nr R.000.68.17 z dnia 27 września 2017 r. wyraził zgodę na przystąpienie Uczelni do pilotażowego projektu pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów ramach Legii Akademickiej.

Informujemy studentów studiów niestacjonarnych II roku SPS i SDS oraz III roku SPS, że wykłady z oferty ogólnouczelnianej z dr. Januszem Bohdziewiczem "Dyskursy kultury współczesnej", które miały odbyć się  w dniach 17.11.2017 r. i 01.12.2017 r. zostają odwołane.