Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie im. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac naukowych, totyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukoweko, kulturowego i światopoglądowego dorobku ruchu harcerskiego.

Szczegóły Konkursu

Zapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych" na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) - zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest anonimowe.

Aby wziąć udział w badaniu, proszę kliknąć w link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów  za osiągnięcia naukowe, artystyczne oraz sportowe dla studentów na rok akademicki 2017/2018, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Gorąco zachęcamy studentów z Państwa uczelni, którzy spełniają warunki Regulaminu, do aplikowania o stypendium do dnia 27 października 2017 roku.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów  – mieszkańców województwa pomorskiego wraz ze szczegółowymi informacjami oraz wymaganymi do złożenia wzorami formularzy dostępne są na stronie http://drg.pomorskie.eu/stypendia-dla-studentow

Zwaracamy się z uprzejmą prośbą do starostów poszczególnych lat o przekazanie informacji dotyczących ubezpieczenia NW i OC osobom zainteresowanym. Lista zbiorcza jest do pobrania w załączniku. NW i OC jest obowiązkowe w przypadku praktyk i staży.

Termin obowiązuje do 30.11.2017 r.

Opłaty za NW i OC zbiera starosta grupy, a następnie wraz z listą przekazuje do Biura ds. Kształcenia i Studentów p.321. Zakres ubezpieczenia znajduje się w załączniku do pobrania.

UWAGA!! NW i OC nie jest ubezpieczeniem zdrowotnym!

Informacja o ubezpieczeniu - zakres ubezpieczenia
Lista studentów