Witkac

Wyrośliśmy i działamy na styku sektora publicznego, pozarządowego oraz biznesowego. Przed utworzeniem w 2013 roku spółki Witkac przez ponad 15 lat zbieraliśmy doświadczenia, które wykorzystujemy w oferowanych przez nas systemach. Obecnie zajmujemy pozycję lidera segmentu aplikacji internetowych przeznaczonych do zarządzania konkursami dotacyjnymi. Nasz sztandarowy produkt, system Witkac.pl, znacznie ułatwia personelowi urzędów i organizacji pozarządowych prowadzenie procedur dotacyjnych, w tym konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Korzystają z niego m.in. największe samorządy w kraju.Więcej o nas można przeczytać na www.witkac.pl.

W dniach 12-14 czerwca 2017r. Biuro Pomocy Materialnej będzie nieczynne dla studentów/doktorantów. Karty obiegowe będą podpisywane w pokoju 321.

Prosimy zapoznać sie z Pismem okólnym Rektora w sprawie godzin rektorskich.

Prosimy zapoznać sie z Pismem okólnym Rektora w sprawie XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki.