Więcej informacji:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-05-22-przedluzenie-terminu-skladnia-wnioskow

Informujemy, że w pierwszej połowie maja planowane jest ogłoszenie drugiej edycji konkursu modułu „Dziedzictwo narodowe” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki”, w którym będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

2.1. Polska w Europie Środkowo – Wschodniej;
2.2. Dziedzictwo starożytności w kulturze polskiej;
2.3. Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
2.4. Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza III edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę z zakresu nauk humanistycznych.  

Czytaj więcej: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/iii-edycja-konkursu-o-nagrode-im-profesora-tadeusza-kotarbinskiego.html

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki i decyzją Dyrektora Narodowego Centrum Nauki, zmianie uległ termin naboru wniosków w konkursie MINIATURA 1, ogłoszonym w dniu 15 grudnia 2016 r.

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły w okresie od 4 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.