Narodowe Centrum Nauki informuje, że w październiku 2017 r. zostanie ogłoszony konkurs organizowany przez konsorcjum BiodivERsa we współpracy z organizacją Belmont Forum
Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-07-31-biodiversa-belmont-forum-zapowiedz-kolejnego-konkursu

W związku z planowanym na wrzesień 2017 r. ogłoszeniem konkursu DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze zapraszamy do zapoznania się z projektem dokumentacji konkursowej. Równocześnie informujemy, że ostateczne warunki konkursu DAINA zostaną uchwalone oraz ogłoszone we wrześniu 2017 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-07-21-daina-projekt-dokumentacji oraz w Biurze ds. Nauki.

DAINA to konkurs na polsko-litewskie projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych. Do konkursu będą mogli przystępować wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Ogłoszenie konkursu: 15 września 2017 r.

Termin składania wniosków: 15 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: czerwiec 2018 r.

Początek realizacji projektów: wrzesień 2018 r.

Więcej informacji w Biurze ds. Nauki oraz na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-06-27-zapowiedz-polsko-litewskiego-konkursu

1) Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r .

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów i publikacji książek (w tym projekty wydania obcojęzycznych, tematycznych numerów monograficznych czasopism, dla których podstawowym językiem jest język polski), o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, należących zarówno do klasyki polskiej humanistyki, jak i stanowiących jej nowe osiągnięcia, w celu ich udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu nie mogą być zgłoszone wnioski, obejmujące dzieła już opublikowane w jednym z języków kongresowych.

2) Konkurs modułu „Uniwersalia” 2.2 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – 2017 r.

Do konkursu mogą być zgłoszone oryginalne projekty badawcze, których celem jest przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych), które charakteryzują się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Wnioski o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 26 czerwca 2017 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.

Pomocy formalnej w wypełnianiu wniosku w systemie OSF udziela Biuro ds. Nauki.

Więcej informacji w Biurze ds. Nauki oraz na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursow-w-ramach-nprh-moduly-uniwersalia-2-1-i-2-2.html