Miło nam poinformować, że Pan dr Zdzisław Piwoński z Instytutu Pedagogiki i Pracy Socjalnej został ekspertem Ministerstwa Edukacji Narodowej.   Więcej o debacie oświatowej : Debata Oświatowa

Profesor w Instytucie Neofilologii Akademii Pomorskiej w Słupsku oraz Uniwersytetu Jana Ewangelisty Purkyňego w Uściu nad Łabą , wcześniej wieloletni szef germanistyki na Uniwersytecie Warszawskim, filozof, Karol Sauerland odebrał 14 grudnia 2015 w Budapeszcie przyznaną mu Nagrodę Sándora Petőfiego. Profesora Karola Sauerlanda nagrodzono za wysiłki na rzecz wolności narodów Europy Środkowej. Działa on na tym polu od wielu lat, był od samego początku członkiem "Solidarności".
W uroczystości, która odbyła się w muzeum Dom Terroru wzięli udział m.in. minister zasobów ludzkich Węgier Zoltán Balog oraz ambasadorowie Polski i Niemiec.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!

Zobacz więcej: Strona domowa Profesora

Prof. dr hab.Wojciech Skóra, pracownik Instytutu Historii i Politologii AP, został wybrany członkiem Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk.

Komitet jest ogólnopolską reprezentacją historyków, wybraną w głosowaniu przez wszystkich pracowników naukowych posiadających wyższy stopień naukowy. Ma on z tego tytułu legitymację do wypowiadania się we wszystkich sprawach związanych z badaniami naukowymi nad przeszłością oraz z nauczaniem historii na wszystkich poziomach. Komitet istnieje od kilkudziesięciu lat i skupia najbardziej czynnych i znanych w środowisku ogólnopolskim badaczy i profesorów dyscyplin historycznych na wyższych uczelniach.

Komitet Nauk Historycznych

Biuro ds. Nauki informuje, iż pan dr hab. prof. AP Robert Kuśnierz (Instytut Historii i Politologii) został laureatem IV edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, moduł Umiędzynarodowienie 3.a

Konkurs Umiędzynarodowienie 3.a to możliwość przetłumaczenia i opublikowania najwybitniejszych polskich monografii. Naukowcy mogli zgłaszać zarówno tłumaczenia nowości, jak i pozycji klasycznych w polskiej humanistyce.