Senat Akademii Pomorskiej Uchwała Nr R.000.68.17 z dnia 27 września 2017 r. wyraził zgodę na przystąpienie Uczelni do pilotażowego projektu pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów ramach Legii Akademickiej.

Informujemy studentów studiów niestacjonarnych II roku SPS i SDS oraz III roku SPS, że wykłady z oferty ogólnouczelnianej z dr. Januszem Bohdziewiczem "Dyskursy kultury współczesnej", które miały odbyć się  w dniach 17.11.2017 r. i 01.12.2017 r. zostają odwołane.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie im. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac naukowych, totyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie naukoweko, kulturowego i światopoglądowego dorobku ruchu harcerskiego.

Szczegóły Konkursu

Zapraszamy do udziału w badaniu "Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych" na zlecenie Rzecznika Praw Obywatelskich. Badanie skierowane jest do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok) - zarówno do tych, którzy doświadczyli zachowań związanych z molestowaniem/molestowaniem seksualnym, jak i do tych, którzy nie mieli do czynienia z takimi sytuacjami. Do badania zapraszamy również uczestników wymiany studenckiej. Badanie jest anonimowe.

Aby wziąć udział w badaniu, proszę kliknąć w link: http://badania.pbs.pl/studenci.pg