Plany zajęć na poszczególnych kierunkach studiów dostępne są na stronach instytutów/katedr, które prowadzą dany kierunek (poniżej linki do instytutów) 

Studenci II roku SPS, I roku SDS i II roku SDS zobowiązani są do wyboru przez e-Dziekanat przedmiotu z oferty ogólnouczelnianej (wyjątek kierunek pielęgniarstwo). Do wyboru są następujące wykłady:

 

UWAGA !!! ZMIANY W OFERCIE WYKŁADÓW

UAKTUALNIONE WYKŁADY Z OFERTY OGÓLNOUCZELNIANEJ - semestr letni 2016/2017

 

 1. OF_ST_II i III SPS_I i II SDS
  • Propozycje wykładów z oferty ogólnouczelnianej do wyboru przez studentów:
   • Wydziału Filologiczno-Historycznego - II i III rok SPS, I i II rok SDS
   • Wydziału Nauk Społecznych - II i III rok SPS i I i II rok SDS (bez II roku SPS i I roku SDS na kierunku edukacja muzyczna)
   • Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego - III rok SPS i II rok SDS (bez II roku SPS i I roku SDS)
 2. OF_ST_I SDS i II SPS_WMP_IMUZYKI
  • Propozycja wykładów z oferty ogólnouczelnianej do wyboru przez studentów:
   • II roku SPS i I roku SDS Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego
   • II roku SPS i I roku SDS Wydziału Nauk Społecznych na kierunku edukacja muzyczna
 3. OF_ST_NIESTACJONARNE
  • Propozycja wykładów z oferty ogólnouczelnianej do wyboru przez studentów studiów niestacjonarnych.

 

 

Strony instytutów/katedr: