ul.Arciszewskiego 22a 
76-200 Słupsk
tel. 59 84 05 319


Kierownik:

mgr Małgorzata Matysek
tel. (59) 84 05 418
e-mail: malgorzata.matysek@apsl.edu.pl

Specjalista ds. pracowniczych

mgr Iwona Bojarska
tel. (59) 84 05 319
e-mail: kadry@apsl.edu.pl

Specjalista ds. pracowniczych

mgr Ewa Szczyglewska
tel. (59) 84 05 319
e-mail: kadry@apsl.edu.pl

Specjalista ds. socjalnych

Zofia Paszkowska
tel. (59) 84 05 363
e-mail: socjalny@apsl.edu.pl

Starszy referent

mgr Marta Leska
tel. (59) 84 05 319
e-mail: kadry@apsl.edu.pl

Starszy referent

mgr Jolanta Zawisza
tel. (59) 84 05 308
e-mail: kadry@apsl.edu.pl


Informacja z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie stawek zaszeregowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego


Informuję, o wypłacie świadczenia związanego z wypoczynkiem świątecznym pracowników, emerytów/rencistów AP. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przekazanie wypełnionego wniosku do Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych do 01.12.2017r. (druk wniosku i nowa tabela dofinansowań na stronie PRACOWNICY /Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych/Formularze dotyczące Spraw Socjalnych.
Kierownik Sekcji Kadr i Spraw Socjalnych
Małgorzata Matysek


Formularze dotyczące zatrudniania nauczyciela akademickiego w drodze konkursu


 1. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę
 2. Oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust.1 Ustawy, z 27.07. 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 4. Oświadczenie Kandydata, że w przypadku wygrania konkursu Akademia Pomorska w Słupsku będzie podstawowym miejscem pracy*
 5. Zgoda Kandydata na zaliczenie do minimum kadrowego kierunku studiów*
 6. Oświadczenie, że w związku z dotychczasowym zatrudnieniem w AP dokumenty potwierdzające kwalifikacje są przechowywane w SKiSS

Formularze dotyczące zatrudnienia


 1. Wniosek urlopowy
 2. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej
 3. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę
 4. Kwestionariusz osobowy dla pracownika
 5. Formularz aktualizacji danych osobowych
 6. Oświadczenie nienauczyciela o zapoznaniu się z regulaminem pracy
 7. Oświadczenie nauczyciela o zapoznani się z regulaminem pracy i in.
 8. Oświadczenie o podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy
 9. Wniosek urlopowy - opieka nad dzieckiem
 10. Prośba o zgodę na dodatkowe zatrudnienie
 11. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych
 12. Orzeczenie lekarskie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
 13. Zakres czynności pracownika - wzór
 14. Oświadczenie - zgoda na potrącenie należności za legitymację PKP
 15. Zakres czynności nauczyciela
 16. Wniosek o przyznanie premii
 17. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela akademickiego
 18. Regulamin oceny nauczycieli akademickich z załacznikami
 19. Regulamin oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi z załącznikami
 20. Regulamin wynagradzania
 21. Regulamin pracy

Formularze dotyczące spraw socjalnych


Regulamin Gospodarowania Środkami ZFŚSoc. w AP w Słupsku

Oświadczenie organizatora wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18-tu
Wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie zaświadczenia o dochodzie