Akademia Pomorska w Słupsku ogłasza konkurs na stanowisko 

Specjalisty ds. archiwum

Opis stanowiska pracy

Zadania:

Praca w Archiwum Uczelni, w tym:

 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni w zakresie prawidłowego postępowania z dokumentacją
 • przejmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej z jednostek Uczelni i opracowywanie przejętego zasobu
 • bieżąca obsługa interesantów Archiwum
 • tworzenie Archiwum Prac Dyplomowych
 • promocja Uczelni poprzez m.in. organizację wystaw i prowadzenie otwartych spotkań archiwalnych dla młodzieży szkolnej, studentów, sympatyków słupskiego środowiska akademickiego.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: archiwistyka, historia)
 • doświadczenie w pracy w archiwum
 • znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (j. niemiecki, angielski lub rosyjski)
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • dobre zdolności organizacyjne, w tym m.in. doświadczenie w przedsięwzięciach wystawienniczych
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej (dodatkowy atut)
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość rozwoju osobistego m.in. poprzez udział w zjazdach, konferencjach.

Wymagane dokumenty:

- CV i list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie

- kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony AP: http://apsl.edu.pl/administracja/struktura > zakładka: Sekcja Kadr i Spraw Socjalnych – Kwestionariusz osoby ubiegającej się o pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

Akademia Pomorska w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22 a – Archiwum, z dopiskiem „KONKURS” lub na adres e-mailowy: archiwum@apsl.edu.pl,

bądź dostarczenie dokumentów osobiście do Kancelarii Ogólnej AP, ul. Arciszewskiego 22a, (budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, p.35, tel.: 059/84-05-327) do 10 sierpnia 2017 r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do 18 sierpnia 2017 r.

 

Akademia Pomorska w Słupsku poszukuje pracownika na stanowisko:

redaktor ds. czasopism


Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków i umiejętności:
- współpraca z komitetami redakcyjnymi czasopism,
- redagowanie tekstów artykułów składanych do czasopism wydawanych na Akademii Pomorskiej w Słupsku,
- łamanie tekstów artykułów w programach DPT,
- współpraca i konsultacje z autorami tekstów, przygotowywanie szczotek artykułów w formacie pdf do zatwierdzenia autorom,
- umiejętność posługiwania się programami graficznymi (m.in. Corel), oraz opracowywania projektów okładek i przygotowywania ich do druku,
- opracowanie redakcyjne i łamanie innych tekstów zleconych przez Dyrektora Wydawnictwa.

Wymagania i umiejętności:
- wykształcenie wyższe filologia polska,
- doświadczenie w opracowywaniu tekstów w języku polskim, mile widziana umiejętność opracowywania tekstów w językach obcych,
- znajomość zasad przygotowywania bibliografii, przypisów, sporządzania wykazów i indeksów,
- znajomość znaków korektorskich,
- znajomość zasad i umiejętność łamania tekstów w programach DPT,
- bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
- umiejętność pracy w zespole,
- odporność na stres,
- komunikatywność, dokładność, sumienność, odpowiedzialność za powierzone zadania, punktualność.

Oferowane warunki pracy:
- 2520 zł brutto,
- umowa o pracę.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny i CV.


List motywacyjny i CV prosimy składać:
- osobiście: w Kancelarii Ogólnej AP ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk, Budynek Wydziału Filologiczno-Historycznego, pokój 35 tel. (059) 840-53-27
- elektronicznie: wydaw@apsl.edu.pl, szczepan.kolada@apsl.edu.pl

Termin składania dokumentów: do 17 lipca 2017 r.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w terminie do 21 lipca 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela: Dyrektor Wydawnictwa Naukowego Akademii Pomorskiej w Słupsku Szczepan Kolada w godz. 10 - 14 tel. (059) 840-53-78

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych pracowników i studentów do udziału w I Mistrzostwach AP w Tenisie Stołowym o puchar Duszpasterstwa Akademickiego oraz Nagrody KU AZS. Turniej odbędzie się 16.11.2016 r. o godz. 18:15 w Sali Gimnastycznej Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego przy ul. Arciszewskiego 22. Szczegóły na plakacie.

azs 2016 turniej tenis stoowy maly

Akademia Pomorska w Słupsku poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalisty ds. finansowo-księgowych / Kierownika Sekcji

Opis stanowiska pracy

Zakres obowiązków i umiejętności:
- dekretacja dokumentów finansowo-księgowych,
- analiza sald i windykacja zaliczek konta rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń,
- analiza sald kont rozrachunkowych,
- współpraca z Jednostkami Organizacyjnymi Akademii Pomorskiej,
- współpraca z poszczególnymi stanowiskami Sekcji Finansowo-Księgowej oraz Sekcji Płac,
- wdrażanie zmian w przepisach polityki rachunkowości przekazanych przez przełożonych,
- czynny udział w sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego, udzielanie informacji
biegłemu rewidentowi,
- wprowadzanie do systemu HMS/efka i kontrola dowodów księgowych.