Protokół z wyborów do Rady Samorządu Doktorantów

 

Stypendia

  • Doktoranci, którzy składali wniosek o przyznanie stupendium socjalnego, specjalnego i naukowego - dla najepszych doktorantów - proszeni są o odbiór decyzji w Biurze ds. Kształcenia i Studentów (pok. 320, II piętro, ul. Boh. Westrplatte).

 

Informacje i dokumenty dla doktorantów 


Stypendium doktoranckie:

  • Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendiumdoktoranckiego z dotacji projakościowej na dofinansowanie zadań projakościowych [zobacz]
  • Kryteria przyznawani stypendium [zobacz]
  • Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego [zobacz]

Wnioski należy składać do końca października każdego roku akademickiego.

Inne stypendia:

Ważne akty prawne:

1. Regulamin studiów doktoranckich [zobacz]
2. Ustawa o szkolnictwie wyższym [zobacz]
3. Rozporządzenia w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich [zobacz]
4. Regulamin samorządu doktorantów [zobacz]

erasmus.www

Zobacz też o programie Erasmus + 
http://erasmusplus.org.pl/