Uwaga!
Wzory umów i innej dokumentacji należy stosować po zdjęciu oznaczenia "wzór"

Katalog wzorów(pobierz)


1.Umowy zlecenia

Wniosek o zawarcie umowy pobierz plik (doc)

Rachunek do umowy zlecenia pobierz plik (doc)

Rachunek do umowy prowizyjnej pobiez plik (doc)

Ewidencja godzin wykonywania umowy zlecenia pobierz plik (doc)

Umowa (wzór) pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców będących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, wykonujących zlecenia na rzecz uczelni.

Umowa (wzór nr 1)  pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla zleceniobiorców niebędących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Umowa (wzór nr 2) pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich profesorów z zagranicy zatrudnionych do przeprowadzenia w Akademii Pomorskiej jednorazowo 60 godzin (i wiecej) zajęć dydaktycznych.

Umowa (wzór nr 2a) pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich profesorów z zagranicy zatrudnionych do przeprowadzenia w Akademii Pomorskiej jednorazowo 30 godzin zajęć dydaktycznych w semestrze lub w różnym odstępie czasu (w sumie 60 godzin w roku akademickim).

Umowa na wykonanie usługi edukacyjnej (wzór nr 3) pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców niebędących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących własną działalność gospodarczą.

Umowa (wzór nr 4) pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców będących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej i pełniących funkcję Kierownika studiów podyplomowych.

Umowa (wzór nr 5) pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców będących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych.

Umowa (wzór nr 6) pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany w szczególności dla zleceniobiorców niebędących pracownikami etatowymi Akademii Pomorskiej, prowadzących zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych.

Umowa zlecenie prowizyjna (wzór nr 8) pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy może być zastosowany w szczególności dla zleceniobiorców pobierających wynagrodzenie prowizyjne za wykonane usługi.

2.Umowy o dzieło

Wniosek o zawarcie umowy o dzieło pobierz plik (doc)

Rachunek do umowy o dzieło (Rachunek nr 3) pobierz plik (doc)

Rachunek do umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych (Rachunek nr 4) pobierz plik (doc)

Umowa o przeniesienie autorskich praw majatkowych (wzór nr 7) pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy ma zastosowanie w przypadku, gdy niezbędne jest zakupienie utworu, najczęściej będzie to program lub opracowanie. Od poprzedniej umowy rózni się tym, żę na podstawie tej umowy uczelnia staje się właścicielem utworu i możę go wykorzystywać w dowolnym okresie i w ustalonym zakresie (w polach eksploatacji)

Umowa o dzieło na ocenę przydatnosci do zawodu (praktyki) pobierz plik (doc)
Niniejszy wzór umowy może być stosowany dla wszystkich wykonawców niebędących pracownikami Akademii Pomorskiej, pełniącyh funkcję opiekuna praktyk pedagogicznych i pielęgniarskich


KOMUNIKAT NR 4/2013

Kwestora Akademii Pomorskiej w Słupsku
z dnia 4 marca 2013 roku
dotyczy dokumentowania realizacji umów o dzieło

Prawidłowe udokumentowanie wykonania umowy o dzieło wymaga co do zasady:
1. Sporządzenia, oprócz rachunku, protokołu odbioru częściowego i końcowego w każdym przypadku realizacji umowy wieloletniej.
2. W pozostałych przypadkach z wyłączeniem umów na praktyki i umów związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem zajęć dydaktycznych, obowiązuje protokół końcowy.
3. W przypadku umów na praktyki i dydaktykę protokół może być zastąpiony odpowiednią formułą na rachunku. Osoba upoważniona do odbioru dzieła potwierdza na rachunku wykonanie dzieła zgodnie z umową.
4. Sposób i osoby uprawnione do odbioru dzieła dla przypadków wymienionych w punktach 1, 2, 3, i innych powinna określać umowa.

3. Umowy na rzecz wydawnictwa

Umowa na recenzję lub redakcję naukową, stosowana tutaj może być umowa o dzieło, gdzie w § 1 powinien być szczegółowo opisany przedmiot umowy.
- pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)

Umowa wydawnicza
- z honorarium - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
- bez honorarium - pobierz plik (.doc),pobierz plik (.pdf)
Umowy te w zasadzie różni tylko kwestia wynagrodzenia. Jest to umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawierająca specyficzne uregulowania niezbędne w procesie wydawniczym.


Aneks do umowy zlecenia/o dzieło - pobierz plik (.doc), pobierz plik (.pdf)
Wzór uniwersalny, który może być stosowany w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w zawartych umowach o dzieło lub zlecenia.