Posiedzenia Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zaproszenie na posiedzenie Rady WMP w dniu 8 listopada 2017 r.

Zaproszenie na posiedzenie Rady WMP w dniu 18 października 2017 r.

 

Uchwały Rady WMP

 

Uchwały Rady WMP z 2017 r.

Nr 01/0004/2017 z dn. 11 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej fizjologia zwierząt dla mgr Katarzyny Pałczyńskiej-Guguły.

Nr 02/0004/2017 z dn. 11 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w programach kształcenia na kierunku fizjoterapia dla roku immatrykulacji 2015.

Nr 03/0004/2017 w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Pałczyńskiej-Guguły.
 
Nr 04/0004/2017 w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów fizjoterapia, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym.
 
Nr 05/0004/2017 w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia o profilu praktycznym.
 
Nr 06/0004/2017 w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów informatyka, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym. 
 
Nr 07/000/2017 w sprawie zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Instytutu Nauk o Zdrowiu.
 
Nr 08/0004/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Bartoszowi Trąbce i powołaniu promotora pracy doktorskiej.

Nr 09/0004/2017 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr Katarzynie Pałczyńskiej-Guguły.

Nr 10/0004/2017 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych SPS na lata 2017-2021 dla kierunku informatyka o profilu praktycznym.

Nr 11/0004/2017 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na studiach stacjonarnych JSM na lata 2017-2022 dla kierunku fizjoterapia o profilu praktycznym.

Nr 12/0004/2017 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych SDS na lata 2017 - 2019 dla kierunku pielęgniarstwo o profilu praktycznym. 

Nr 13/0004/2017 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych SDS na lata 2017 - 2019 dla kierunku pielęgniarstwo o profilu praktycznym.

Nr 14/0004/2017 w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia oraz przyjęcia kierunkowych efektów kształcenia, na lata 2017 – 2021

Nr 15/0004/2017 w sprawie zatwierdzenia zmiany w planach studiów dla kierunku ratownictwo medyczne SPS, studia niestacjonarne dla roku immatrykulacji 2016.

Nr 16/0004/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w planach studiów dla kierunku Informatyka SPS, studia stacjonarne i niestacjonarne dla roku immatrykulacji 2017

Nr 17/0004/2017 z dnia 11 października 2017 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w planach studiów dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna SPS, studia stacjonarne dla roku immatrykulacji 2016

Nr 18/0004/2017 z dnia 18 października 2017 roku w sprawie zmian do Uchwały Nr 06/0004/2015 r. z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Doktorskiej

Uchwały Rady WMP z 2016 r.

Nr 01/0004/2016 z dn. 13 stycznia 2016 r. w sprawie powołania wydziałowej komisji wyborczej

Nr 02/0004/2016 z dn. 13 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia powołania komisji konkursowej ds. grantów wydziałowych dla młodych naukowców

Nr 03/0004/2016 z dn. 10 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w planach studiów dla kierunku matematyka, studia stacjonarne, I stopnia

Nr 04/0004/2016 z dn. 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów ksztacenia dla kierunku inzynieria środowiska, studia I stopnia o profilu praktycznym

Nr 05/0004/2016 z dn. 10 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów ksztacenia dla kierunku turystyka i rekreacja, studia I stopnia o profilu praktycznym

Nr 06/0004/2016 z dn. 10 lutego 2016 r. w sprawie zmiany w planach studiów dla kierunku turystyka i rekreacja, studia stacjonarne, I stopnia

Nr 07/0004/2016 z dn. 09 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów ksztacenia dla kierunku matematyka, studia I stopnia o profilu praktycznym

Nr 08/0004/2016 z dn. 09 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia dla kierunku ochrona środowiska, studia stacjonarne, I stopnia 

Nr 09/0004/2016 z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdznia kandydatów na członków centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Nr 10/0004/2016 z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Instytutu Matemartyki 

Nr 11/0004/2016 z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów ksztacenia dla kierunku matematyka, studia II stopnia o profilu praktycznym

Nr 12/0004/2016 z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów ksztacenia dla kierunku fizyka techniczna, studia I stopnia o profilu praktycznym

Nr 13/0004/2016 z dn. 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów ksztacenia dla kierunku edukacja techniczno-informatyczna, studia I stopnia o profilu praktycznym

Nr 14/0004/2016 z dn. 08 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla kierunków: geografia, pielegniarstwo, turystyka i rekreacja

Nr 15/0004/2016 z dn. 06 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na lata 2016-2019

Nr 16/0004/2016 z dn. 06 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia studiów podyplomowych "Programowanie to przyszłość"

Nr 17/0004/2016 z dn. 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia (ratownictwo, matematyka - profil praktyczny)

Nr 18/0004/2016 z dn. 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w  planach studiów kierunku fizyka techniczna

Nr 19/0004/2016 z dn. 14 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia zmiany w  planach studiów kierunku ratownictwo medyczne

Nr 20/0004/2016 z dn. 13 października 2016 r. w sprawie odwołania ze skladu komisji doktorskiej dr hab. prof. nadzw. Wojciecha Stojka

Nr 21/0004/2016 z dn. 13 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie kształcenia na kierunku biologia

Nr 22/0004/2016 z dn. 13 października 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniajacej

Nr 23/0004/2016 z dn. 16 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia opisu efektów kształcenia dla kierunku studiów inżynieria środowiska, studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym

Nr 24/0004/2016 dn. 16 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska SPS

Nr 25/0004/2016 z dn. 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian w programach kształcenia na kierunku matematyka dla roku immatrykulacji 2016

Nr 26/0004/2016 z dn. 16 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym

Nr 27/0004/2016 z dn. 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian w programach kształcenia na kierunku fizyka techniczna dla roku  immatrykulacji 2014

Nr 28/0004/2016 z dn. 07 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Link do regulamimnu.

Nr 29/0004/2016 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego i powołaniu promotorów dla mgr Małgorzaty Dubik-Toty.

Nr 30/0004/2016 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie nowożytnego języka obcego – język angielski dla mgr Katarzyny Pałczyńskiej-Guguły.

Nr 31/0004/2016 w sprawie skierowania rozprawy doktorskiej do recenzji    i powołaniu recenzentów dla mgr Katarzyny Pałczyńskiej-Guguły.

 

Uchwały Rady WMP z 2015 r.

Nr 01/0004/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na kierunku fizjoterapia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, studia stacjonarne

Nr 02/0004/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia recenzentów i skierowania pracy doktorskiej mgra Piotra Perlińskiego do recenzji

Nr 03/0004/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny podstawowej – mikrobiologia dla mgra Piotr Perlińskiego

Nr 04/0004/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia na kierunku kosmetologia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym, studia stacjonarne i niestacjonarne

Nr 05/0004/2015 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym
Regulamin postępowania w przewodach doktorskich na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Nr 06/0004/2015 zdnia 13 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Doktorskiej

Nr 07/0004/2015 z dnia 13 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany w planach studiów dla kierunku ochrona środowiska, ​studiach stacjonarnych, I stopnia na lata 2013 – 2016

Nr 08/0004/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy mgra Piotra Perlińskiego

Nr 09/0004/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie nadania stopnia naukowego doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia mgr. Piotrowi Perlińskiemu oraz wyróżnienie pracy doktorskiej

Nr 10/0004/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia programu stażu zawodowego dla studentów kierunku matematyka
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 10/0004/2015

Nr 11/0004/2015 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia programu stażu zawodowego dla studentów kierunku geografia
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/0004/2015
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 11/0004/2015

Nr 12/0004/2015 z dnia 08 lipca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia

Nr 13/0004/2015 z dnia 16 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia programów kształcenia

Nr 14/0004/2015 w sprawie zatwierdzenie programów kształcenia na nowy cykl kształcenia, dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku pielęgniarstwo, zdrowie publiczne i ratownictwo medyczne

Nr 15/0004/2015 w sprawie zmian w składzie Wydziałowej Komisji Oceniającej

Nr 16/0004/2015 w sprawie Planu posiedzeń Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego w roku akademickim 2015/2016
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/0004/2015

Nr 17/0004/2015 w sprawie zmian w składzie Komisji Doktorskiej

Nr 18/0004/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Nauk o Zdrowiu

Nr 19/0004/2015 z dnia 18 listopada 20015 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w planach studiów dla kierunku: ochrona środowiska, na studiach stacjonarnych, I stopnia na lata 2013-2016, biologii, na studiach stacjonarnych, I stopnia na lata 2013-2016, biologia, na studiach stacjonarnych, I stopnia na lata 2014-2017.

Nr 20/0004/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie dyscypliny dodatkowej - filozofia dla mgr Joanny Sawczyn.

Nr 21/0004/2015 z dnia 09.12.2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie języka obcego nowożytnego - języka rosyjskiego dla mgr Joanny Sawczyn

Terminarz posiedzeń Rady WMP

 icon red pdf Terminarz posiedzeń 2017/2018 r.

Skład Rady WMP 

 icon red pdf Lista członków Rady Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego w roku akademickim 2017/2018