Na stronie MNiSW został opublikowany23 grudnia 2015 r. nowy wykaz czasopism naukowych.
W części B wykazu dodana została punktacja ekspertów (od 1 do 5 punktów).

Czasopisma publikowane w Akademii Pomorskiej w Słupsku:

  1. Baltic Coastal Zone - 11 pkt (lista B, poz. 237)
  2. Słupskie Prace Biologiczne - 7 pkt (lista B, poz. 1657)
  3. Słupskie Prace Geograficzne - 6 pkt (lista B, poz. 1658)
  4. Słupskie Studia Historyczne (Scripta Historica) - 9 pkt (lista B, poz. 1659)
  5. Ars Inter Culturas - 7 pkt (lista B, poz. 213)
  6. Świat Tekstów. Rocznik Słupski - 7 pkt (lista B, poz. 1898)
  7. Polilog. Studia Neofilologiczne - 6 pkt (lista B, poz. 1195)

Wykaz czasopism punktowanych:

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych za lata 2013-2016

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/juz-sa-nowe-listy-punktowanych-czasopism-na-2015-rok.html

Wykaz czasopism naukowych z 2016 r.

Wykaz czasopism naukowych z 2014 r.

Wykaz czasopism naukowych z 2013 r.

Wykaz czasopism naukowych z 2012 r.

Lista czasopism punktowanch z 2010 r.

Punktacja monografii naukowych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych